Bedriftshelsetjenester i kjente omgivelser med lokal kunnskap og rask responstid

Din lokale bedriftshelsetjeneste i Finnmark

Forebygging fremfor reparasjon 

– HMS i alle ledd

HMS fokus gir trygge arbeidsplasser og økt lønnsomhet

40-Timers HMS Kurs JUNI 2023

40-timers HMS kurs i juni 2023

Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste SA tilbyr nå:

40-timers Digitalt HMS-Kurs 13.-14. og 15. juni   med siste kursdag 22.juni- 2023.

Nytt i kurset er stresshåndtering med verktøy som foreleses av vår bedriftslege.

Vi har utviklet et digitalt HMS-kurs som oppfyller 40 timers krav til verneombud og ledere uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Deltakere skal delta over Microsoft Teams på live forelesninger og digitale gruppearbeidsrom. Kurset går over 4 dager i tillegg til at det er satt av en dag til hjemmeoppgaven. Alle deltakere må ha tilgang til Microsoft Teams app og digitale verktøy (PC/nettbrett).

Kursbevis mottas etter godkjent hjemmeoppgave.

Påmelding  med navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidssted og funksjon (verneombud, leder, tillitsvalgt) sendes til firmapost@mail.1.svbht.no.co

Beskrivelse av innhold i kurset

Kursets mål er å fokusere på kunnskap og bevisstgjøring av ansvar og roller i arbeidsspørsmål, samt å peke på viktigheten som HMS har i vårt daglige virke på arbeidsplassen. Deltakerne skal lære hvordan de i praksis kan bidra til å utvikle gode og sikre arbeidsforhold på sin arbeidsplass.

Tema:

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • Systematisk helse, - miljø- og sikkerhetsarbeid 
 • Innføring i utarbeidelse av risikoanalyser og handlingsplaner
 • Ansvars- og rolleavklaring i arbeidet med HMS
 • Organisatorisk / psykososialt arbeidsmiljø
 • Kommunikasjon, samarbeid, konflikthåndtering
 • Stress
 • Omstilling
 • Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv ved Arbeidslivssenteret i Vadsø
 • AKAN – rus og avhengighetsproblematikk
 • Ergonomi
 • Arbeidsmiljøfaktorer (støy, inneklima, lys, kjemisk helsefare)
 • Personlig verneutstyr
 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Hjemmeoppgave (kartlegging av HMS-problem og utarbeidelse av handlingsplan)

For spørsmål ta kontakt på tlf. 78 97 79 00

Søker Daglig leder/HMS rådgiver i Kirkenes

Søker Daglig leder/HMS rådgiver i Kirkenes

Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste søker ny daglig leder ved sin bedriftshelsetjeneste som er lokalisert i Kirkenes. En spennende og utfordrende jobb hvor du får vokse og utvikle deg sammen med dine kolleger som du skal lede og jobbe tverrfaglig med. Trykk her for å sjekke ut annonsen som ligger ute på Heia Nord-Norge. 

Hvem er du?

Vi søker primært noen med høyere utdanning innen relevante fagområder for bedriftshelsetjenesten. Siden arbeidet har stor faglig bredde gjelder det også for din bakgrunn.

Det kan være helse, medisin, tekniske fag, veiledning eller ledelse. Relevant arbeidserfaring kan også kompensere for høyere utdanning.

Du er også strukturert, selvstendig og fleksibel. Som daglig leder må du forstå verdien av tverrfaglig samarbeid, og hvordan vi sammen kan bli bedre. Samtidig er det ditt hovedansvar å etablere relasjoner til medlemsbedriftene – som er både våre eiere og kunder.

Du bør også ha:

 • God økonomisk forståelse og styring
 • Gode datakunnskaper
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Vi kan tilby

 • En fast og interessant lederstilling, med varierte arbeidsoppgaver og stor faglig bredde.
 • Det vil selvsagt bli mulighet til faglig oppdatering, relevante kurs og videre faglig utvikling for deg som daglig leder.
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Du må disponere egen bil, da jobben innebærer en del reising til våre medlemmer/kunder.

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet. Det er ønskelig at du har ledererfaring. Det er en fordel at du har erfaring fra bedriftshelsetjeneste, men det er ikke et krav.

Er du interessert i jobben, men usikker på om du passer? Ta gjerne kontakt!

Åpningstider

Mandag: 08:00 - 15:30

Tirsdag: 08:00 - 15:30

Onsdag: 08:00 - 15:30

Torsdag: 08:00 - 15:30

Fredag: 08:00 - 15:30

Lørdag & søndag: Stengt

Om oss

Om oss

Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste ble opprettet i april 1985 etter initiativ fra Norsk Folkehjelp. Fra august 1987 har bedriftshelsetjenesten blitt drevet av de bedrifter som til en hver tid er medlem av bedriftshelsetjenesten. Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste ble samvirkeforetak i juni 2017. Bedriftshelsetjenestens oppgaver er å bistå medlemsbedriftene i arbeidet med det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste SA er en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hva gjøre en bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Spør oss i dag om kurs og opplæring for ansatte, arbeidshelsekontroller, internkontrollsystem, psykososial støtte, smittevern, kartlegging og risikovurdering med mer.

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men BHT har ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet

Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Nav
Nav

Nav

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.

Våre ansatte

Cecilie Hansen, Daglig Leder

Daglig leder og HMS rådgiver. Ivaretar de administrative oppgavene i vår virksomhet. I tillegg bistår hun bedrifter med råd og veiledning innenfor HMS som lederstøtte, konflikthåndtering, kommunikasjon og kriseledelse. Hansen har utdanning innen "Internasjonal beredskap" ved UiT 2019, og har lang ledererfaring innen offentlig og privat sektor.

Luella Skogsholm Doorman, Bedriftssykepleier

Bedriftssykepleier. Utfører kartlegginger og gir råd og veiledning innen det organisatoriske- og psykososiale området. Hun gjennomfører også arbeidshelsesamtaler, AKAN, vaksinering, kurs innen HMS og bistår bedrifter ved sykefraværsoppfølging.

Finn Holand, Yrkeshygieniker

Yrkeshygieniker. Jobber med identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer samt vurdering av risiko for helseskade fra disse med forslag til forebyggende tiltak. Arbeidshelse og internkontroll er også innen fagfeltet.

Gina Gade-Lundlie, Bedriftssykepleier

Bedriftssykepleier. Er utdannet sykepleier og helsesykepleier. Gir våre medlemsbedrifter råd og veiledning om forebyggende helsearbeid, gjennomfører arbeidshelseundersøkelser, støttesamtaler, vaksineringer og holder førstehjelpskurs .

Laura Quo, Bedriftsergonom

Bedriftsergonom som er utdannet ergoterapeut i Australia. Hun er mye ute i bedriftene i forbindelse med kartlegginger, rådgivning og tilrettelegging for å forebygge skader og plager i muskel- og skjelettsystemet. Arbeidshelsekontroller, arbeidskartlegging, veiledning og koronatesting utføres også.

Jeppe Pedersen

Bedriftslege. Gjennomfører arbeidshelseundersøkelser og bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i systematisk HMS-arbeid. Bedriftslegen er medisinsk ansvarlig i bedriftshelsetjenesten og gir råd og veiledning til ansatte internt i bedriftshelsetjenesten.

Våre tjenester

HMS fokus gir trygge arbeidsplasser og økt lønnsomhet

Kartlegging av helse- og arbeidsmiljø

Les mer ...

Førstehjelpskurs i Øst-Finnmark

Vi holder 3 timers førstehjelpskurs for bedrifter og enkeltpersoner i hele Øst-Finnmark. Deltakere får kursbevis etter endt kurs.

Ta kontakt for pris og påmelding på firmapost@mail.1.svbht.no.co

Les mer ...

Organisasjon

Les mer ...

Ansatte/Individ

Les mer ...

Smittevern

Les mer ...

Kontakt oss på mail, vi svarer raskt

78 97 79 00
Hans Væggersvei 10, 9900 KIRKENES
Orgnr 871 513 732