Bedriftshelsetjenester i kjente omgivelser med lokal kunnskap og rask responstid

Din lokale bedriftshelsetjeneste i Finnmark

Forebygging fremfor reparasjon 

– HMS i alle ledd

HMS fokus gir trygge arbeidsplasser og økt lønnsomhet

Daglig leder / HMS rådgiver

Daglig leder / HMS rådgiver

Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1987 og er en godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår både private og offentlige virksomheter/bedrifter i deres systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Vi har engasjerte medarbeidere med tverrfaglig kompetanse. Som godkjent bedriftshelsetjeneste skal vi dekke fagområdene arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Fra februar 2024 vil vi ha ledig stilling som daglig leder/HMS rådgiver.

Daglig leder / HMS rådgiver

Vi søker leder til Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste SA. Som leder har du ansvar for virksomhetens drift og utvikling. Hos oss får du en spennende jobb der både lederoppgaver og faglige oppgaver i bedriftshelsetjenesten inngår. Vi søker etter en person som er utviklingsorientert og tar hånd om salgsprosesser, anbud og tilbud. I bedriftshelsetjenesten får du muligheten til å være med å forme og utvikle framtidens bedriftshelsetjeneste sammen med dyktige medarbeidere.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  • Har høyere utdanning innenfor relevante fagområder for bedriftshelsetjenesten, slik som tekniske fag, helsefag, veiledning eller ledelse. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for høyere utdanning
  • Er strukturert, tar initiativ, er selvstendig og fleksibel
  • Liker å jobbe i team og forstår verdien av tverrfaglig samarbeid
  • Har god økonomisk forståelse og styring
  • Erfaring med anbud og tilbudsregnening er ønskelig.
  • Har gode datakunnskaper
  • Har god skriftlig og muntlig formidlingsevne
  • Har evne til å etablere gode relasjoner internt og med våre medlemsbedrifter /kunder

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet. Det er ønskelig at du har ledelseserfaring. Det er en fordel at du har erfaring fra bedriftshelsetjeneste, men det er ikke et krav. Du må disponere egen bil, da jobben innebærer en del reising til våre medlemmer/kunder.

Hvis du blir vår nye daglige leder vil du få 100% fast stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver. Du vil få muligheten til fagligutvikling og være en del av ett tverrfaglig team med ett godt arbeidsmiljø. Sammen med mange spennende bedrifter med ett variert fagfelt har du muligheten til å skape framtidens bedriftshelsetjeneste i Øst- Finnmark. I bedriftshelsetjenesten vil du få gode lønns og pensjonsvilkår.

Søknad med CV og 2 oppgitte referanser sendes:

linn@mail.1.sundquist.no.co

Søknadsfrist: 31.12.23

For nærmere opplysninger, ta kontakt med styreleder Linn Moberg, tlf: 93 05 09 50 etter kl. 1600.

Våre tjenester

HMS fokus gir trygge arbeidsplasser og økt lønnsomhet

40-timer HMS kurs

Vi har utviklet et digitalt HMS-kurs som oppfyller 40 timers krav til verneombud, AMU medlemmer og HMS-opplæring til ledere uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Vi kjører 40-timers HMS kurs fire ganger hvert år. Du kan melde deg på her.

Les mer ...

Yrkesvaksinering

Yrkesvaksinering kan være et viktig tiltak for å beskytte ansatte. Vi kan gi du råd og  veiledning om vaksiner som er aktuelle for dine ansatte.

Les mer ...

Kartlegging av helse- og arbeidsmiljø

Et av hovedelementene i god HMS

Les mer ...

Intern kurs og opplæring

BHT arrangerer en rekke kurs og opplæringer for din bedrift, HMS-kurs, førstehjelp, stoff og kjemikaliekurs for å nevne noe.

Deltakere får kursbevis etter endt kurs.

Ta kontakt for pris og påmelding på firmapost@mail.1.svbht.no.co

Les mer ...

Organisasjon, Rådgivning

Effektivitet og HMS henger nøye sammen, vi kan tilby din bedrift rådgivning i forhold til en rekke faktorer som påvirker.

Les mer ...

Ansatte/Individ

Les mer ...

Førstehjelpskurs

VI leverer generelle førstehjelpskurs i tillegg til kurs tilpasset ditt behov i din bedrift.

Les mer ...

Om oss

Om oss, våre medarbeidere

Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste ble opprettet i april 1985 etter initiativ fra Norsk Folkehjelp. Fra august 1987 har bedriftshelsetjenesten blitt drevet av de bedrifter som til en hver tid er medlem av bedriftshelsetjenesten. Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste ble samvirkeforetak i juni 2017. Bedriftshelsetjenestens oppgaver er å bistå medlemsbedriftene i arbeidet med det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste SA er en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hva gjør en bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Spør oss i dag om kurs og opplæring for ansatte, arbeidshelsekontroller, internkontrollsystem, psykososial støtte, smittevern, kartlegging og risikovurdering med mer.

Våre medarbeidere

Vi søker ny daglig leder - ta kontakt!

Daglig leder og HMS rådgiver. Ivaretar de administrative oppgavene i vår virksomhet. Han har mange års erfaring fra akuttmedisin og brenner for førsthjelpsopplæring. I tillegg bistår bedrifter med råd og veiledning innenfor HMS som lederstøtte, konflikthåndtering, kommunikasjon og kriseledelse.

Trude Håkonsen, Bedriftssykepleier

Bedriftssykepleier utfører kartlegginger og gir råd og veiledning innen det organisatoriske- og psykososiale området. Hun gjennomfører også arbeidshelsesamtaler, AKAN, vaksinering, kurs innen HMS og bistår bedrifter ved sykefraværsoppfølging.

Finn Holand, Yrkeshygieniker

Yrkeshygieniker jobber med identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer samt vurdering av risiko for helseskade fra disse med forslag til forebyggende tiltak. Arbeidshelse og internkontroll er også innen fagfeltet.

Laura Quo, Bedriftsergonom

Bedriftsergonom som er utdannet ergoterapeut i Australia. Hun er mye ute i bedriftene i forbindelse med kartlegginger, rådgivning og tilrettelegging for å forebygge skader og plager i muskel- og skjelettsystemet. Arbeidshelsekontroller, arbeidskartlegging, og veiledning utføres også.

Vi søker ny bedriftslege - ta kontakt!

Bedriftslege gjennomfører arbeidshelseundersøkelser og bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i systematisk HMS-arbeid. Bedriftslegen er medisinsk ansvarlig i bedriftshelsetjenesten og gir råd og veiledning til ansatte internt i bedriftshelsetjenesten.

Åpningstider

Mandag: 08:00 - 15:30

Tirsdag: 08:00 - 15:30

Onsdag: 08:00 - 15:30

Torsdag: 08:00 - 15:30

Fredag: 08:00 - 15:30

Lørdag & søndag: Stengt

Åpningstider telefon

Mandag: 08:00 - 15.30

Tirsdag:  08:00 - 15.30

Onsdag:  08:00 - 15.30

Torsdag:  08:00 - 15.30

Fredag:  08:00 - 15.30

Lørdag & søndag: Stengt

Kontakt oss på mail, vi svarer raskt

78 97 79 00
Hans Væggersvei 10, 9900 KIRKENES
Orgnr 871 513 732

Vi søker ny Daglig leder/HMS rådgiver i Kirkenes

Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste søker ny daglig leder ved sin bedriftshelsetjeneste som er lokalisert i Kirkenes. En spennende og utfordrende jobb hvor du får vokse og utvikle deg sammen med dine kolleger som du skal lede og jobbe tverrfaglig med.

Les mer ...

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men BHT har ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet

Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Nav
Nav

Nav

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.