Bedriftshelsetjenester i kjente omgivelser med lokal kunnskap og rask responstid

Din lokale bedriftshelsetjeneste i Finnmark

Forebygging fremfor reparasjon 

– HMS i alle ledd

HMS fokus gir trygge arbeidsplasser og økt lønnsomhet

40-timer digitalt HMS-kurs

40-timers HMS kurs - mai 2024

Målgruppe: Verneombud, AMU medlemmer, tillitsvalgte, ledere og andre som ønsker å øke sin kompetanse på det systematiske og målrettede HMS arbeidet.

Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste (SVBHT) tilbyr HMS grunnkurs digitalt. Da vi har stor etterspørsel er det først til mølla prinsipp for påmelding. 

Vi har utviklet et digitalt HMS-kurs som oppfyller 40 timers krav til verneombud, AMU medlemmer og HMS-opplæring til ledere uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Deltakere skal delta over Microsoft Teams på live forelesninger og digitale gruppearbeidsrom. Kurset går over 3 dager i tillegg til at det er satt av 2 dager til hjemmelekser og hjemmeoppgaven (5 dager totalt). Alle deltakere må ha tilgang til Microsoft Teams app og digitale verktøy (PC/nettbrett).

20., 21., og 29 august foregå live på Microsoft Teams. 

Klokkeslett: kl.8:30 – kl. 15:30

Trykk her for påmelding til kurs i august 2024.

Beskrivelse av innholdet i kurs:

Kursets mål er å fokusere på kunnskap og bevisstgjøring av ansvar og roller i arbeidsspørsmål, samt å peke på viktigheten som HMS har i vårt daglige virke på arbeidsplassen. Deltakerne skal lære hvordan de i praksis kan bidra til å utvikle gode og sikre arbeidsforhold på sin arbeidsplass.

Tema:

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • Systematisk helse, - miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Innføring i utarbeidelse av risikoanalyser og handlingsplaner
 • Ansvars- og rolleavklaring i arbeidet med HMS
 • Organisatorisk / psykososialt arbeidsmiljø
 • Kommunikasjon, samarbeid, konflikthåndtering
 • Stress
 • Omstilling
 • Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv ved Arbeidslivssenteret i Vadsø
 • AKAN – rus og avhengighetsproblematikk
 • Ergonomi
 • Arbeidsmiljøfaktorer (støy, inneklima, lys, kjemisk helsefare)
 • Personlig verneutstyr
 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Hjemmeoppgave (kartlegging av HMS-problem og utarbeidelse av handlingsplan)

For spørsmål ta kontakt på tlf. 78 97 79 00 eller firmapost@mail.1.svbht.no.co

Våre tjenester

HMS fokus gir trygge arbeidsplasser og økt lønnsomhet

40-timer HMS kurs

Vi har utviklet et digitalt HMS-kurs som oppfyller 40 timers krav til verneombud, AMU medlemmer og HMS-opplæring til ledere uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Vi kjører 40-timers HMS kurs fire ganger hvert år. Du kan melde deg på her.

Les mer ...

Yrkesvaksinering

Yrkesvaksinering kan være et viktig tiltak for å beskytte ansatte. Vi kan gi du råd og  veiledning om vaksiner som er aktuelle for dine ansatte.

Les mer ...

Kartlegging av helse- og arbeidsmiljø

Et av hovedelementene i god HMS

Les mer ...

Intern kurs og opplæring

BHT arrangerer en rekke kurs og opplæringer for din bedrift, HMS-kurs, førstehjelp, stoff og kjemikaliekurs for å nevne noe.

Deltakere får kursbevis etter endt kurs.

Ta kontakt for pris og påmelding på firmapost@mail.1.svbht.no.co

Les mer ...

Organisasjon, Rådgivning

Effektivitet og HMS henger nøye sammen, vi kan tilby din bedrift rådgivning i forhold til en rekke faktorer som påvirker.

Les mer ...

Ansatte/Individ

Les mer ...

Førstehjelpskurs

VI leverer generelle førstehjelpskurs i tillegg til kurs tilpasset ditt behov i din bedrift.

Les mer ...

Om oss

Om oss, våre medarbeidere

Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste ble opprettet i april 1985 etter initiativ fra Norsk Folkehjelp. Fra august 1987 har bedriftshelsetjenesten blitt drevet av de bedrifter som til en hver tid er medlem av bedriftshelsetjenesten. Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste ble samvirkeforetak i juni 2017. Bedriftshelsetjenestens oppgaver er å bistå medlemsbedriftene i arbeidet med det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste SA er en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hva gjør en bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Spør oss i dag om kurs og opplæring for ansatte, arbeidshelsekontroller, internkontrollsystem, psykososial støtte, smittevern, kartlegging og risikovurdering med mer.

Våre medarbeidere

Vi søker ny daglig leder - ta kontakt!

Daglig leder og HMS rådgiver. Ivaretar de administrative oppgavene i vår virksomhet. Han har mange års erfaring fra akuttmedisin og brenner for førsthjelpsopplæring. I tillegg bistår bedrifter med råd og veiledning innenfor HMS som lederstøtte, konflikthåndtering, kommunikasjon og kriseledelse.

Trude Håkonsen, Bedriftssykepleier

Bedriftssykepleier utfører kartlegginger og gir råd og veiledning innen det organisatoriske- og psykososiale området. Hun gjennomfører også arbeidshelsesamtaler, AKAN, vaksinering, kurs innen HMS og bistår bedrifter ved sykefraværsoppfølging.

Finn Holand, Yrkeshygieniker

Yrkeshygieniker jobber med identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer samt vurdering av risiko for helseskade fra disse med forslag til forebyggende tiltak. Arbeidshelse og internkontroll er også innen fagfeltet.

Laura Quo, Ergoterapeut

Ergoterapeut er mye ute i bedriftene i forbindelse med kartlegginger, rådgivning og tilrettelegging for å forebygge skader og plager i muskel- og skjelettsystemet. Arbeidshelsekontroller, arbeidskartlegging, og veiledning utføres også.

Vi søker ny bedriftslege - ta kontakt!

Bedriftslege gjennomfører arbeidshelseundersøkelser og bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i systematisk HMS-arbeid. Bedriftslegen er medisinsk ansvarlig i bedriftshelsetjenesten og gir råd og veiledning til ansatte internt i bedriftshelsetjenesten.

Vi søker ny yrkeshygieniker - ta kontakt!

Vi søker en engasjert yrkeshygieniker med bakgrunn innen teknisk eller naturvitenskap og interesse for yrkeshygiene. Erfaring som yrkeshygieniker er ikke påkrevd. Du vil ha fokus på de fysiske og biologiske risikofaktorene i et arbeidsmiljø. Som yrkeshygieniker vil du utføre kartlegginger, vurdere risiko og utvikle innovative tiltak for å sikre ansattes trivsel.

Åpningstider

Mandag: 08:00 - 15:30

Tirsdag: 08:00 - 15:30

Onsdag: 08:00 - 15:30

Torsdag: 08:00 - 15:30

Fredag: 08:00 - 15:30

Lørdag & søndag: Stengt

Åpningstider telefon

Mandag: 08:00 - 15.30

Tirsdag:  08:00 - 15.30

Onsdag:  08:00 - 15.30

Torsdag:  08:00 - 15.30

Fredag:  08:00 - 15.30

Lørdag & søndag: Stengt

Kontakt oss på mail, vi svarer raskt

78 97 79 00
Hans Væggersvei 10, 9900 KIRKENES
Orgnr 871 513 732

Vi søker ny Daglig leder/HMS rådgiver i Kirkenes

Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste søker ny daglig leder ved sin bedriftshelsetjeneste som er lokalisert i Kirkenes. En spennende og utfordrende jobb hvor du får vokse og utvikle deg sammen med dine kolleger som du skal lede og jobbe tverrfaglig med.

Les mer ...

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men BHT har ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet

Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Nav
Nav

Nav

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.