Bedriftshelsetjenester i kjente omgivelser med lokal kunnskap og rask responstid

Din lokale bedriftshelsetjeneste i Finnmark

Forebygging fremfor reparasjon 

– HMS i alle ledd

HMS fokus gir trygge arbeidsplasser og økt lønnsomhet

Få på plass rutiner og internkontrollsystem

Ledig stilling

Yrkeshygieniker

Er du vår nye medarbeider? Vår dyktige yrkeshygieniker går av med pensjon - han ønsker å lære opp en ny kollega til vår bedriftshelsetjeneste. Sjekk denne spennende jobben - ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.

Les mer ...

Om oss

Om oss (mal)

Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste ble opprettet i april 1985 etter initiativ fra Norsk Folkehjelp. Fra august 1987 har bedriftshelsetjenesten blitt drevet av de bedrifter som til en hver tid er medlem av bedriftshelsetjenesten. Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste ble samvirkeforetak i juni 2017. Bedriftshelsetjenestens oppgaver er å bistå medlemsbedriftene i arbeidet med det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste SA er en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hva gjøre en bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Spør oss i dag om kurs og opplæring for ansatte, arbeidshelsekontroller, internkontrollsystem, psykososial støtte, smittevern, kartlegging og risikovurdering med mer.

40-Timers HMS Kurs 2022

40-timers HMS Kurs - 2022

Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste SA tilbyr nå:

40-timers Digitalt HMS-Kurs.

Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste (SVBHT) tilbyr nå HMS grunnkurs digitalt. 

Vi har utviklet et digitalt HMS-kurs som oppfyller 40 timers krav til verneombud og ledere uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Deltakere skal delta over Microsoft Teams på live forelesninger og digitale gruppearbeidsrom. Kurset går over 4 dager i tillegg til at det er satt av en dag til hjemmeoppgaven. Alle deltakere må ha tilgang til Microsoft Teams app og digitale verktøy (PC/nettbrett).

Ta kontakt for å avtale dato for kurs for 2022. Kursbevis mottas etter godkjent hjemmeoppgave.

Klokkeslett: kl.8:30 – kl. 15:30

Påmelding: Send påmelding til firmapost@mail.1.svbht.no.co med navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidssted og funksjon (verneombud, leder, tillitsvalgt). Pris på forespørsel.

Beskrivelse av innhold i kurset

Kursets mål er å fokusere på kunnskap og bevisstgjøring av ansvar og roller i arbeidsspørsmål, samt å peke på viktigheten som HMS har i vårt daglige virke på arbeidsplassen. Deltakerne skal lære hvordan de i praksis kan bidra til å utvikle gode og sikre arbeidsforhold på sin arbeidsplass.

Tema:

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • Systematisk helse, - miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Ansvars- og rolleavklaring i arbeidet med HMS
 • Organisatorisk / psykososialt arbeidsmiljø
 • Kommunikasjon, samarbeid, konflikthåndtering
 • Stress
 • Omstilling
 • Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv ved Arbeidslivssenteret i Vadsø
 • AKAN – rus og avhengighetsproblematikk
 • Ergonomi
 • Arbeidsmiljøfaktorer (støy, inneklima, lys, kjemisk helsefare)
 • Personlig verneutstyr
 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Hjemmeoppgave (kartlegging av HMS-problem og utarbeidelse av handlingsplan)

For spørsmål ta kontakt på tlf. 78 97 79 00

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men BHT har ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet

Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Nav
Nav

Nav

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.

Våre ansatte

Cecilie Hansen, Daglig Leder

Daglig leder. Ivaretar de administrative oppgavene i vår virksomhet. I tillegg bistår hun bedrifter med råd og veiledning innenfor HMS og krisekommunikasjon. Hansen har utdanning innen "Internasjonal beredskap" ved UiT 2019, og har lang ledererfaring innen offentlig og privat sektor.

Marianne Hansen, Bedriftssykepleier

Bedriftssykepleier. Utfører kartlegginger og gir råd og veiledning innen det organisatoriske- og psykososiale området. Hun gjennomfører også arbeidshelsesamtaler, AKAN, vaksinering, kurs innen HMS og bistår bedrifter ved sykefraværsoppfølging.

Finn Holand, Yrkeshygieniker

Yrkeshygieniker. Jobber med identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer samt vurdering av risiko for helseskade fra disse med forslag til forebyggende tiltak. Arbeidshelse og internkontroll er også innen fagfeltet.

Gina Gade-Lundlie, Bedriftssykepleier

Bedriftssykepleier. Er utdannet sykepleier og helsesykepleier. Gir våre medlemsbedrifter råd og veiledning om forebyggende helsearbeid, gjennomfører arbeidshelseundersøkelser, støttesamtaler, vaksineringer og holder førstehjelpskurs .

Laura Quo, Bedriftsergonom

Bedriftsergonom som er utdannet ergoterapeut i Australia. Hun er mye ute i bedriftene i forbindelse med kartlegginger, rådgivning og tilrettelegging for å forebygge skader og plager i muskel- og skjelettsystemet. Arbeidshelsekontroller, arbeidskartlegging, veiledning og koronatesting utføres også.

Jeppe Pedersen

Bedriftslege. Gjennomfører arbeidshelseundersøkelser og bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i systematisk HMS-arbeid. Bedriftslegen er medisinsk ansvarlig i bedriftshelsetjenesten og gir råd og veiledning til ansatte internt i bedriftshelsetjenesten.

Våre tjenester

HMS fokus gir trygge arbeidsplasser og økt lønnsomhet

Kartlegging av helse- og arbeidsmiljø

Les mer ...

Kurs og opplæring

Les mer ...

Organisasjon

Les mer ...

Ansatte/Individ

Les mer ...

Smittevern

Les mer ...

Korona testing

Les mer ...

Kontakt oss på mail, vi svarer raskt.

78 97 79 00
Hans Væggersvei 10, 9900 KIRKENES
Orgnr 871 513 732